ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อมูลและกา..
การนำเสนอข้..
การหาค่ากลา..
สถิติ
ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
 
การนำเสนอข้อมูล เช่น ข้อความ ตาราง กราฟ
 
 
การนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟ เช่น กราฟรูปภาพ กราฟแท่ง กราฟเส้น
 
 
การนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟ เช่น กราฟวงกลม แผนที่สถิติ
 
   สไลด์ การนำเสนอข้อมูล
   ใบความรู้ การนำเสนอข้อมูล

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer