ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อมูลและกา..
การนำเสนอข้..
การหาค่ากลา..
สถิติ
ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
 
การนำเสนอข้อมูล โดยใช้แผนภูมิวงกลม และตัวอย่าง
 
 
ตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูล โดยใช้แผนภูมิวงกลม
 
 
การนำเสนอข้อมูลแบบกราฟเส้น และตัวอย่าง
 
 
ตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูลแบบกราฟเส้น
 
   สไลด์ การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟวงกลม
   สไลด์ การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น
   ใบความรู้ การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟวงกลม
   ใบความรู้ การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer