ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อมูลและกา..
การนำเสนอข้..
การหาค่ากลา..
สถิติ
ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
 
ความหมายสถิติ และตัวอย่างข้อมูลแบบต่างๆ เช่น ตาราง กราฟเส้น
 
 
ความหมายสถิติ (ต่อ)
 
 
ความหมายข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
 
 
แหล่งที่มาข้อมูล (ข้อมูลปฐมภูมิ, ข้อมูลทุติยภูมิ) และแบบฝึกหัด
 
   สไลด์ ความหมายของสถิติ
   ใบความรู้ ความหมายของสถิติ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer