ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อมูลและกา..
การนำเสนอข้..
การหาค่ากลา..
สถิติ
การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ และฮิสโทแกรม
 
การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจกแจงความถี่
 
 
การสร้างตารางแจกแจงความถี่ วิธี 1 แจกแจงความถี่ข้อมูล เฉพาะตัวเลข
 
 
การสร้างตารางแจกแจงความถี่ วิธี 2 แจกแจงความถี่ข้อมูล เป็นช่วงคะแนน (อันตรภาคชั้น)
 
   สไลด์ การนำเสนอข้อมูลในรูปของการแจกแจงความถี่
   ใบความรู้ การนำเสนอข้อมูลในรูปของการแจกแจงความถี่

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer