ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
ข้อมูลและกา..
การนำเสนอข้..
การหาค่ากลา..
สถิติ
การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
 
ค่ากลางของข้อมูล - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 
 
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ตย. 1, 2)
 
 
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ตย. 3)
 
 
แบบฝึกหัด การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (บฝ. 1, 2)
 
   สไลด์ ค่ากลางของข้อมูล
   ใบความรู้ ค่ากลางของข้อมูล

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer