ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
กิจกรรมพัฒน..
ทักษะกระบวน..
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 
ลับสมอง นับได้เท่าไร - มีสี่เหลี่ยมกี่รูป
 
 
ลับสมอง นับได้เท่าไร - มีสี่เหลี่ยมกี่รูป (ต่อ)
 
 
ลับสมอง นับได้เท่าไร - มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป
 
 
ลับสมอง นับได้เท่าไร - มีสามเหลี่ยมกี่รูป
 
   สไลด์ ลับสมอง 4 นับได้เท่าไร
   แบบฝึก ลับสมอง 4 นับได้เท่าไร

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer