ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
กิจกรรมพัฒน..
ทักษะกระบวน..
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 
ตัวอย่าง กี่ตัวกันแน่ - วิธีที่ 1 ลองผิดลองถูก (ตย.1)
 
 
ตัวอย่าง กี่ตัวกันแน่ - วิธีที่ 2 แก้สมการ (ตย.1)
 
 
ตัวอย่าง กี่ตัวกันแน่ - วิธีที่ 2 แก้สมการ (ตย.2)
 
   สไลด์ ลับสมอง 5 กี่ตัวกันแน่
   ใบความรู้ ลับสมอง 5 กี่ตัวกันแน่
   แบบฝึก ลับสมอง 5 กี่ตัวกันแน่

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer