ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
กิจกรรมพัฒน..
ทักษะกระบวน..
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 
การหาค่าประมาณของรากที่สอง โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข (วิธียุคลิด)
 
 
ตัวอย่าง หาค่าประมาณของรากที่สอง โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข (วิธียุคลิด)
 
 
การหาพื้นที่ใต้กราฟ (ตอนที่ 1)
 
 
การหาพื้นที่ใต้กราฟ (ตอนที่ 2)
 
   สไลด์ ลับสมอง 6
   ใบความรู้ ลับสมอง 6
   แบบฝึก ลับสมอง 6

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer