ส33101
สังคม ม.3
การบริหารจิ..
การเผยแผ่พร..
พุทธประวัติ..
พระรัตนตรัย..
วันสำคัญทาง..
สัปปุริสธรร..
บุญกิริยาวั..
เรื่องน่ารู..
ชาดก (นันทว..
มารยาทชาวพุ..
พระพุทธศาสนา (1)
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมสวดมนต์ การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 
 
สมาธิ ขั้นตอนการฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติ
 
 
ขั้นตอนการฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติ (ต่อ) และชมวีดีทัศน์ เรื่องสมาธิตามพุทธวิธี
 
   สไลด์ การบริหารจิตและเจริญปัญญา 1
   ใบความรู้ การบริหารจิตและเจริญปัญญา 1
   แบบทดสอบ การบริหารจิตและเจริญปัญญา

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer