ส33101
สังคม ม.3
การบริหารจิ..
การเผยแผ่พร..
พุทธประวัติ..
พระรัตนตรัย..
วันสำคัญทาง..
สัปปุริสธรร..
บุญกิริยาวั..
เรื่องน่ารู..
ชาดก (นันทว..
มารยาทชาวพุ..
พระพุทธศาสนา (1)
สัปปุริสธรรม 7
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมสวดมนต์-ทำสมาธิ ความหมายของสัปปุริสธรรม
 
 
สัปปุริสธรรม 7 (นักเรียนตัวแทนออกมาบรรยายความหมายหน้าชั้นเรียน)
 
 
ประโยชน์ของสัปปุริสธรรม 7 แบบทดสอบหลังเรียน
 
   สไลด์ สัปปุริสธรรม 7
   ใบความรู้ สัปปุริสธรรม 7
   ใบงาน สัปปุริสธรรม 7
   แบบทดสอบ สัปปุริสธรรม 7

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer