ส33101
สังคม ม.3
ความสำคัญขอ..
ความสำคัญขอ..
อริยสัจ 4..
มงคล 38..
พระไตรปิฏก..
พระสงค์ และ..
หน้าที่ชาวพ..
วันสำคัญทาง..
การสัมมนาพุ..
พระพุทธศาสนา (2)
หน้าที่ชาวพุทธ และชาวพุทธตัวอย่าง
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หน้าที่ของชาวพุทธ
 
 
วีดิทัศน์ เรื่อง หน้าที่ของพระสงฆ์ สรุปเรื่องหน้าที่พระสงค์
 
 
การปฏิบัติตนตามพุทธปณิธาน
 
   สไลด์ ใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง
   ใบความรู้ หน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง
   สไลด์ ใบงาน หน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง
   ใบงาน หน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง
   ใบงาน หน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer