ส33101
สังคม ม.3
ความสำคัญขอ..
ความสำคัญขอ..
อริยสัจ 4..
มงคล 38..
พระไตรปิฏก..
พระสงค์ และ..
หน้าที่ชาวพ..
วันสำคัญทาง..
การสัมมนาพุ..
พระพุทธศาสนา (2)
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
 
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของวันสำคัญทางศาสนา
 
 
วันมาฆบูชา
 
 
วีดิทัศน์ วันวิสาขบูชา
 
   สไลด์ ใบความรู้ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี
   ใบความรู้ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี
   สไลด์ ใบงาน วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี
   ใบงาน วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี
   ใบงาน วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี
   แบบฝึกหัด วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer