ส33102
สังคม ม.3
เศรษฐศาสตร์..
ความสัมพันธ..
สถาบันการเง..
ระบบเศรษฐกิ..
ระบบสหกรณ์..
ทบทวนบทเรีย..
เศรษฐศาสตร์ 2
เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
 
นำเข้าบทเรียน
 
 
ลักษณะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 
 
ลักษณะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและการพัฒนาเศรษฐกิจ (ต่อ)
 
 
ลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
 
   สไลด์ เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
   ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
   ใบงาน เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
   ใบงาน เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน (มีเฉลย)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer