พ33101
สุขศึกษา ม.3
ประสิทธิภาพ..
ปัจจัยที่มี..
ปัจจัยที่มี..
น้ำหนัก ส่ว..
การพัฒนาตนใ..
คุณค่าของกา..
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ประสิทธิภาพของคนวัยทอง
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
 
ปัญหาสุขภาพวัยทองและผู้สูงอายุ
 
 
วัยทอง
 
 
วัยทอง
 
   สไลด์ เรื่อง ประสิทธิภาพของคนวัยทอง
   ใบความรู้ เรื่อง ประสิทธิภาพของคนวัยทอง
   ใบงานที่ 1แผนผังความคิดเรื่องประสิทธิภาพทางกายและทางสมองของวัยทอง
   ใบงานที่2แผนผังความคิดเรื่องประสิทธิภาพของวัยสูงอายุ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer