ว32101
วิทยาศาสตร์ ม.2
โครงสร้างแล..
ระบบย่อยอาห..
ระบบหมุนเวี..
ระบบหายใจ..
ระบบขับถ่าย..
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (1)
ระบบหายใจ
 
โรคหัวใจต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจรูมาติค
 
 
ทางเดินหายใจ (จมูก หลอดลม ปอด) และกระบวนการหายใจ
 
 
การทดลองอากาศเข้า-ออกปอดได้อย่างไร
 
   สไลด์นำเสนอระบบหายใจ ทางเดินหายใจ การทดลองเรื่องอากาศเข้าและออกจากปอดอย่างไร
   ใบความรู้ เลือด และกระบวนการหายใจ
   แบบทดสอบเรื่องการหายใจ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer