ท41101
ภาษาไทย ม.4
ความหมาย รู..
วรรณคดีสมัย..
ไตรภูมิพระร..
สุภาษิตพระร..
เปิดใจสู่สุโขทัย
วรรณคดีสมัยสุโขทัย การศึกษาวรรณคดี ศิลาจารึก
 
การศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย ประวัติพ่อขุนรามคำแหง ความเป็นมาของหลักศิลาจารึกหลักที่ 1
 
 
ความเป็นมาและกำเนิดตัวอักษรสุโขทัย,ความมุ่งหมาย และลักษณะของการแต่งวรรณคดีสมัยสุโขทัย
 
 
ตัวอย่างวรรณคดีสมัยสุโขทัยในด้านต่างๆ
 
   สไลด์ เรื่องวรรณคดีสมัยสุโขทัย การศึกษาวรรณคดี ศิลาจารึก
   ใบความรู้ เรื่องวรรณคดีสมัยสุโขทัย การศึกษาวรรณคดี ศิลาจารึก
   ใบความรู้ เรื่องวรรณคดีสมัยสุโขทัย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer