ทศบารมี ชีวีงดงาม การประเมินคุณค่างานประพันธ์(มงคลสูตรคำฉันท์และมหาชาติ)
การประเมินคุณค่างานประพันธ์จากเรื่องมหาชาติ(มหาเวสสันดรชาดก)
การประเมินคุณค่างานประพันธ์จากเรื่องมหาชาติ(มหาเวสสันดรชาดก)
ตัวละคร เรื่องย่อ และคุณค่าจากเรื่องมหาชาติ(มหาเวสสันดรชาดก)
การเทศน์มหาชาติ
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-