ท41102
ภาษาไทย ม.4
ลักษณะคำประ..
การแปลความม..
การอ่านเพื่..
การเพิ่มคำ..
การใช้คำ..
การฟังให้สั..
การพูดอภิปร..
การอ่านในใจ..
การประเมินค..
คำที่มาจากภ..
ทศบารมี ชีวีงดงาม
การแปลความมงคลสูตรคำฉันท์
 
มงคลสูตรคำฉันท์(รูปแบบผู้แต่งและมงคลข้อ1-4)
 
 
มงคลสูตรคำฉันท์(มงคลข้อ 5 - 13 )
 
 
มงคลสูตรคำฉันท์(มงคลข้อ 14 - 20 )
 
 
มงคลสูตรคำฉันท์(มงคลข้อ 21 - 38 )และคำศัพท์
 
   การแปลความมงคลสูตรคำฉันท์
   ใบความรู้ เรื่องการแปลความมงคลสูตรคำฉันท์ (จากSlide)
   ใบงาน เรื่องการแปลความมงคลสูตรคำฉันท์ (จากคู่มือครู)
   แบบทดสอบ เรื่องการแปลความมงคลสูตรคำฉันท์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer