ท41102
ภาษาไทย ม.4
การพูดให้สั..
การเขียนบัน..
การแยกข้อเท..
การเรียงควา..
การประเมินผ..
การประเมิน..
ทุกข์ของชาวนา
การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
 
 
ความหมายและตัวอย่างของข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อความแสดงอารมณ์
 
 
แบบฝึกหัดการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
 
   การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
   ใบความรู้ เรื่องการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น(จากSlide)
   ใบความรู้ เรื่องการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น(จากคู่มือครู)
   แบบทดสอบ เรื่องการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
   แบบทดสอบ เรื่องการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer