ว41101
วิทยาศาสตร์ ม.4
องค์ประกอบข..
การลำเลียงส..
การแพร่ กา..
การลำเลียงส..
การรักษาดุล..
การรักษาดุล..
การรักษาดุล..
การรักษาดุล..
สรุปการรักษ..
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
องค์ประกอบของเซลล์
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บทที่ 2 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
 
 
องค์ประกอบของเซลล์ ลักษณะและส่วนต่างๆ ของเซลล์พืช
 
 
องค์ประกอบของเซลล์พืช ได้แก่ nucleus, vacuole, cell wall, chloroplasts
 
 
เปรียบเทียบเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์
 
   สไลด์เรื่อง องค์ประกอบของเซลล์และการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์
   ใบความรู้เรื่อง องค์ประกอบของเซลล์และการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer