ว41101
วิทยาศาสตร์ ม.4
องค์ประกอบข..
การลำเลียงส..
การแพร่ กา..
การลำเลียงส..
การรักษาดุล..
การรักษาดุล..
การรักษาดุล..
การรักษาดุล..
สรุปการรักษ..
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ และกรด-เบสในร่างกาย
 
การรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกาย และการควบคุม
 
 
โครงสร้างและหน้าที่ของไต
 
 
โครงสร้างของหน่วยไต กระบวนการดูดกลับที่ท่อหน่วยไต
 
   สไลด์เรื่อง การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆในร่างกาย
   ใบความรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆในร่างกาย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer