ว41101
วิทยาศาสตร์ ม.4
ลักษณะทางพั..
โครโมโซมและ..
โครโมโซมและ..
การศึกษาการ..
การเปลี่ยนแ..
การเปลี่ยนแ..
การเปลี่ยนแ..
เทคโนโลยีชี..
สรุปการถ่าย..
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม
 
ลักษณะทางพันธุกรรม
 
 
กิจกรรม 4.1 ลักษณะทางพันธุกรรม
 
 
สรุปลักษณะทางพันธุกรรม
 
   สไลด์ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
   ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer