การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ความหมายของ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
ความหมายของ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
ความหมายของ พลังงานกล พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ยืดหยุ่นในสปริง ค่านิจของสปริง
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - การกระจัดบนแกน y ของวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลม
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร็วและความเร่ง ของวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลม