ว40201
ฟิสิกส์ ม.4
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
สรุปการเคลื..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 
ความหมายของ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
 
 
ความหมายของ พลังงานกล พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ยืดหยุ่นในสปริง ค่านิจของสปริง
 
 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - การกระจัดบนแกน y ของวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลม
 
 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร็วและความเร่ง ของวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลม
 
   สไลด์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
   ใบความรู้ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer