ว40201
ฟิสิกส์ ม.4
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
สรุปการเคลื..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนท..
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ในแนวระดับ
 
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
 
 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวระดับ (การกระจัด, ความเร็ว)
 
 
สมการการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวระดับ
 
 
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวระดับ
 
   สไลด์ การทดลองและสมการการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
   ใบความรู้ การทดลองและสมการการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
   แบบฝึกหัดบทที่ 6 - 7 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
   แบบทดสอบ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer