ท32101
ภาษาไทย ม.2
ศึกษาบทนำเร..
ศึกษาบทนำเร..
เขียนสรุปคว..
อ่านจับใจคว..
การเขียนแสด..
ชีวิตปลาช่อน/ ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ
เขียนสรุปความจากเรื่อง ข้อคิด คุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง และการอ่านตีความอธิบายคำ
 
ทบทวนเรื่องความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญและอธิบายการอ่านตีความ
 
 
แบบฝึกหัดเรื่องความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ
 
 
แบบฝึกหัดการอ่านตีความและอธิบายคำ
 
   เขียนสรุปความจากเรื่อง ข้อคิด คุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง และการอ่านตีความอธิบายคำ
   ใบความรู้ เขียนสรุปความจากเรื่อง ข้อคิด คุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง และการอ่านตีความอธิบายคำ
   ใบงาน ตอบคำถามจากการอ่านเรื่อง ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ
   ใบงาน การอ่านตีความ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer