ว40202
ฟิสิกส์ ม.4
โมเมนตัมและ..
การดลและแรง..
การชน 1 มิต..
การชน 2 มิต..
กฏการอนุรัก..
สรุปการชนแล..
โมเมนตัมและการดล
โมเมนตัมและการดล / แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
 
กิจกรรมศึกษาเรื่องโมเมนตัม ทดสอบรับถุงทรายที่ระดับความสูงต่างกัน แต่มีมวลคงที่
 
 
กิจกรรมศึกษาเรื่องโมเมนตัม ทดสอบรับถุงทรายที่ระดับความสูงเดียวกัน แต่มีมวลต่างกัน / โมเมนตัม
 
 
โจทย์เรื่อง โมเมนตัมเชิงเส้น ของการเคลื่อนที่แนวตรง
 
   สไลด์ โมเมนตัม
   ใบความรู้ โมเมนตัม
   โจทย์เรื่อง โมเมนตัมเชิงเส้น ของการเคลื่อนที่แนวตรง
   แบบทดสอบ โมเมนตัมและการดล

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer