ว40202
ฟิสิกส์ ม.4
ความเร็วเชิ..
สมการการเคล..
ทอร์กกับการ..
พลังงานจลน์..
อัตราการเปล..
สรุปการเคลื..
การเคลื่อนที่แบบหมุน
ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม
 
การเคลื่อนที่แบบหมุน , การกระจัดเชิงมุม , ความเร็วเชิงมุม
 
 
ความเร่งเชิงมุม , สมการการเคลื่อนที่เชิงมุม
 
 
เปรียบเทียบปริมาณเชิงเส้น กับ ปริมาณเชิงมุม
 
 
โจทย์คำนวณเรื่อง การเคลื่อนที่เชิงมุม
 
   สไลด์ ความเร็วเชิงมุม (1)
   สไลด์ ความเร็วเชิงมุม (2)
   สไลด์ ความเร่งเชิงมุม (1)
   สไลด์ ความเร่งเชิงมุม (2)
   ใบความรู้ ความเร็วเชิงมุม (1)
   ใบความรู้ ความเร็วเชิงมุม (2)
   ใบความรู้ ความเร่งเชิงมุม (1)
   ใบความรู้ ความเร่งเชิงมุม (2)
   โจทย์เรื่อง การเคลื่อนที่เชิงมุม
   แบบทดสอบ การเคลื่อนที่แบบหมุน

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer