ว40202
ฟิสิกส์ ม.4
สมดุลกล..
สมดุลของแรง..
เสถียรภาพสม..
สภาพยืดหยุ่..
สรุปบทเรียน..
สภาพสมดุลและสภาพยิดหยุ่น
สมดุลกล
 
สมดุลกล
 
 
แรงประเภทต่างๆ ได้แก่ แรงในแนวระนาบเดียวกัน แรงคนละระนาบ แรงที่ตัดกันที่จุดเดียวกัน แรงที่ตัดกันคนละจุด
 
 
แรงประเภทต่างๆ (ต่อ) ได้แก่ แรงขนาน , แรงคู่ควบ , แรงลัพธ์ , แรงกู้
 
 
การแตกแรง , การรวมแรง
 
   สไลด์ สมดุลกล (1)
   ใบความรู้ สมดุลกล (1)
   แบบทดสอบ สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer