ว32101
เคมี ม.4
มวลอะตอม มว..
โมล
สารละลาย กา..
สมบัติบางปร..
การคำนวณเกี..
การคำนวณเกี..
ความสัมพันธ..
ปริมาณสัมพันธ์
สมบัติบางประการของสารละลาย
 
ทักทาย ทบทวนการเตรียมสารละลาย
 
 
สมบัติบางประการของสารละลาย
 
 
การทดลอง หาจุดเดือดจุดเยือกของสารละลายและสารบริสุทธิ์
 
 
ทดลองหา จุดเดือดจุดเยือกของสารละลายและสารบริสุทธิ์
 
   สไลด์ สมบัติบางประการของสารละลาย
   ใบความรู้ สมบัติบางประการของสารละลาย
   แบบทดสอบที่ 6 สมบัติคอลลิเกทีฟ
   ใบความรู้ที่ 4 สมบัติคอลลิเกทีฟ
   ใบงานที่ 10 สมบัติบางประการของสารละลาย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer