ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ทักทาย นำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นการเรียนรู้
ทักทาย นำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นการเรียนรู้
แนะนำกิจกรรมเปิดประตูสู่การเรียนรู้
ทดลองกิจกรรมที่ 1-3
สนุกกับ Dry Ice