ว32101
เคมี ม.4
ของแข็ง สมบ..
ของเหลว สมบ..
แก๊ส สมบัติ..
เทคโนโลยีเก..
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ของแข็ง สมบัติของของแข็ง
 
ทักทาย นำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นการเรียนรู้
 
 
แนะนำกิจกรรมเปิดประตูสู่การเรียนรู้
 
 
ทดลองกิจกรรมที่ 1-3
 
 
สนุกกับ Dry Ice
 
   สไลด์ กิจกรรม Engagement
   ใบความรู้ กิจกรรม Engagement
   ใบงานที่ 17 ร้อยละของผลที่ได้

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer