ศิลปินเอก/ ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง/ เพลงพวงมาลัย การเขียนเรื่องสั้น
เรื่องสั้น ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง
เรื่องสั้น ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง
การประเมินคุณค่าของเรื่องสั้น
คุณค่าของเรื่องสั้น ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง
ความรู้ที่ได้รับจากเรื่องสั้น ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง