ว40242
ชีววิทยา ม.4
ระบบหายใจขอ..
ระบบหายใจขอ..
ระบบขับถ่าย..
ระบบขับถ่าย..
ระบบหมุนเวี..
ระบบหมุนเวี..
ระบบน้ำเหลื..
กลไกลการสร้..
แบบฝึกหัดท้..
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
กลไกลการสร้างภูมิคุ้มกันและโรคเอดส์
 
โรคเอดส์ : ที่มาของโรคเอดส์ เชื้อไวรัส HIV
 
 
การแพร่กระจายเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกาย อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์
 
 
วิธีป้องกันโรคเอดส์ ลักษณะพิเศษของไวรัส HIV
 
   สไลด์ โรคเอดส์
   ใบความรู้ โรคเอดส์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer