ค41101
คณิตศาสตร์ ม.4
เซตและการเข..
เซตจำกัดและ..
เซตที่เท่าก..
สับเซต..
เพาเวอร์เซต..
ปฏิบัติการท..
จำนวนสมาชิก..
จำนวนสมาชิก..
เซต
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
 
ทบทวนการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
 
 
ตัวอย่างการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
 
 
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดโดยใช้สูตร
 
 
สรุปวิธีหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
 
   สไลด์ การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (ต่อ)
   ใบความรู้ เรื่องการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (ต่อ)
   ใบงาน เรื่องจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (นักเรียน)
   แบบทดสอบเรื่อง จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer