ค41101
คณิตศาสตร์ ม.4
วิวัฒนาการจ..
สมบัติของจำ..
การนำสมบัติ..
สมการตัวแปร..
การไม่เท่าก..
การแก้สมการ..
ช่วงและการแ..
อสมการกำลัง..
จำนวนจริง
ช่วงและการแก้อสมการ
 
ทบทวนเรื่อง การเท่ากันของจำนวนจริง
 
 
อธิบายแบบฝึกหัด 3.4.3
 
 
อธิบายความหมาย และตัวอย่างของช่วงแต่ละแบบ (ตอนที่ 1)
 
 
อธิบายความหมาย และตัวอย่างของช่วงแต่ละแบบ (ตอนที่ 2)
 
   ใบความรู้เรื่องช่วงและการแก้อสมการ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer