ท32101
ภาษาไทย ม.2
คำบุพบท..
ประโยคความร..
คำสันธาน ..
ประโยคความซ..
ประโยคความรวมและความซ้อน/ คำบุพบท/ คำสันธาน
คำบุพบท
 
ความหมาย และลักษณะ ของคำบุพบท
 
 
ลักษณะของคำบุพบท (ต่อ)
 
 
ข้อสังเกต และหน้าที่ ของคำบุพบท
 
   คำบุพบท
   ใบความรู้ คำบุพบท
   แบบทดสอบ คำบุพบท
   แบบทดสอบ ประโยคความรวม โดยใช้บุพบทเป็นตัวเชื่อม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer