ค41102
คณิตศาสตร์ ม.4
อัตราส่วนตร..
การประยุกต์..
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 
 
อัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยม การเขียนชื่อและสัญลักษณ์ของมุม
 
 
การกำหนดมุม 30?,45?,60? และตารางค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่ควรจำ 30?,45?,60?
 
   สไลด์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
   ใบความรู้ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
   ใบงาน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ (นักเรียน)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer