ท32101
ภาษาไทย ม.2
การเขียนแสด..
การเขียนเรื..
การพูดแสดงค..
การเขียนบัน..
การเขียนอวย..
การเขียนจดห..
การเขียนแสดงความคิดเห็น, บันทึก, จดหมาย, เรื่องสั้น และคำอวยพร
การเขียนอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และตัวอย่างการเขียนคำอวยพร
 
ความหมายและหลักการเขียนคำอวยพร
 
 
ตัวอย่างคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่
 
 
ตัวอย่างคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่ (ต่อ)
 
 
ตัวอย่างคำอวยพรและกิจกรรมฝึกเขียนคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่
 
   การเขียนอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และตัวอย่างการเขียนคำอวยพร
   ใบความรู้ การเขียนอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และตัวอย่างการเขียนคำอวยพร

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer