ท32101
ภาษาไทย ม.2
การเขียนคำข..
เครื่องหมาย..
การใช้คำราช..
การเขียนบทค..
การใช้คำราช..
การใช้ตัวเล..
ราชาศัพท์/ เครื่องหมายวรรคตอน/ การใช้ตัวเลขไทย/ การเขียนคำขวัญและการสะกดคำ
เครื่องหมายวรรคตอน
 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (?, !, () )
 
 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (----, " ", -, … )
 
 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (ๆ, ฯลฯ, ฯ )
 
   เครื่องหมายวรรคตอน
   ใบความรู้ เครื่องหมายวรรคตอน
   แบบทดสอบ เครื่องหมายวรรคตอน ในหนังสือไทย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer