ค41202
คณิตศาสตร์เสริม ม.4
ภาคตัดกรวย ..
ภาคตัดกรวย ..
ภาคตัดกรวย ..
ภาคตัดกรวย ..
ภาคตัดกรวย ..
ภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย - วงกลม
 
ทบทวนเรื่อง วงกลมและกราฟความสัมพันธ์
 
 
เฉลยการบ้าน การหาสมการของวงกลม เมื่อกำหนดเงื่อนไข
 
 
โจทย์ประยุกต์การนำไปใช้
 
 
โจทย์ การหาเส้นสัมผัสวงกลม และการหาความยาวของเส้นสัมผัสวงกลม
 
   สไลด์ วงกลม
   ใบความรู้ วงกลม
   โจทย์ การหาสมการวงกลม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer