ส41101
สังคม ม.4
สังคมมนุษย์..
สังคมไทย..
ภูมิปัญญา..
พลเมืองดี..
สิทธิมนุษยช..
ความรู้พื่น..
กฎหมายที่ปร..
กฎหมายในชีว..
กฎหมายรัฐธร..
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
สังคมมนุษย์
 
นำเข้าสู่บทรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้และคำถามก่อนเรียน
 
 
เปรียบเทียบวิวัฒนาการ ด้านรูปร่างและลักษณะสังคมของมนุษย์และสตรี
 
 
ความหมายและลักษณะของสังคมการอยู่รวมกันเป็นสังคม
 
   สไลด์ สังคมมนุษย์
   ใบความรู้ สังคมมนุษย์
   ใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียน
   แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง สังคมมนุษย์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer