ส41101
สังคม ม.4
สังคมมนุษย์..
สังคมไทย..
ภูมิปัญญา..
พลเมืองดี..
สิทธิมนุษยช..
ความรู้พื่น..
กฎหมายที่ปร..
กฎหมายในชีว..
กฎหมายรัฐธร..
หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
พลเมืองดี
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม คุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
 
 
ศาสนาพุทธ
 
 
หลักธรรมโอวาทคำสอนของศาสนาพุทธ
 
   สไลด์ หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาที่ตนนับถือ
   ใบความรู้ หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาที่ตนนับถือ
   แบบทดสอบ เรื่อง พลเมืองดี

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer