ส 41102
สังคม ม.4
การแบ่งยุคส..
หลักเกณฑ์กา..
ความสัมพันธ..
วิธีการทางป..
หลักฐานทางป..
การสร้างองค..
พัฒนาการของ..
พัฒนาการของ..
วัฒนธรรมและ..
บุคคลตัวอย่..
ประวัติศาสตร์
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
 
 
คำถามก่อนเรียนเรื่อง องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
 
 
องค์ความรู้ใหม่ ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและสากล- กิจกรรม ศึกษาความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ
 
   สไลด์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
   ใบความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
   ใบงาน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer