พ41101
สุขศึกษา ม.4
การทำงานของ..
การทำงานของ..
การทำงานของ..
วิธีการวางแ..
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
การทำงานของระบบผิวหนัง
 
นำเข้าสู่บทเรียน และศึกษาผิวหนังในแต่ละวัย
 
 
หน้าที่ของผิวหนัง
 
 
โครงสร้างผิวหนัง และหน้าที่ของผิวหนังแต่ละส่วน
 
 
การดูแลผิวหนัง โรคผิวหนัง และสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค
 
   สไลด์เรื่อง ระบบผิวหนัง
   ใบความรู้เรื่อง ระบบผิวหนัง
   ใบความรู้ที่ 1 ระบบผิวหนัง
   ใบงานที่ 1 ระบบผิวหนัง

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer