ท42101
ภาษาไทย ม.5
ทักษะการอ่า..
วรรณคดีและว..
ประเภทวรรณก..
การใช้สำนวน..
ตัวอย่างการ..
การสรุปเรื่..
วรรณกรรมปัจ..
คำประพันธ์ป..
วรรณคดีและวรรณกรรม
การใช้สำนวนโวหาร
 
หลักการอ่านวรรณกรรมและวรรณคดีเชิงสร้างสรรค์
 
 
ตัวอย่างวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
 
 
การใช้โวหารในวรรณกรรมและวรรณคดี ตัวอย่างจากเรื่อง มัทธนพาธา
 
   การใช้สำนวนโวหาร
   ใบความรู้เรื่อง การใช้สำนวนโวหาร
   ใบความรู้ เรื่องการวิจารณ์วรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
   ใบความรู้ เรื่องมัทธนะพาธา
   แบบทดสอบท้ายบทเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
   แบบทดสอบท้ายบทเรื่องมัทธนะพาธา

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer