อ32101
ภาษาอังกฤษ ม.2
การแนะนำตนเ..
การแนะนำตนเ..
การใช้ verb..
verb to be ..
Are you here on vacation?
การแนะนำตนเองและผู้อื่น
 
ฝึกออกเสียง
 
 
ฝึกพูดตามสถานการณ์
 
 
การแนะนำตัวเองและผู้อื่น
 
 
สำนวนที่ใช้ขอบคุณ / ขอโทษ / กล่าวลา
 
   การพูดแนะนำตนเองและผู้อื่น
   ใบความรู้ การพูดแนะนำตนเองและผู้อื่น
   แบบทดสอบ การแนะนำตนเอง และผู้อื่น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer