ท42102
ภาษาไทย ม.5
ความสามารถใ..
การอ่านเชิง..
การใช้วิจาร..
การประเมินค..
การวิเคราะห..
การอ่านวิเค..
การอ่านอย่า..
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ (ภาคเรียนที่ 2)
การอ่านเชิงสร้างสรรค์
 
หลักการอ่านเพื่อพัฒนาสังคม
 
 
การอ่านจับประเด็น
 
 
ตัวอย่างการอ่านคำประพันธ์พร้อมคำอธิบาย
 
   ใบความรู้เรื่องการอ่านเชิงสร้างสรรค์
   ใบความรู้เรื่องการอ่านเชิงสร้างสรรค์
   ใบความรู้เรื่องทักษะและวิจารณญาณในการอ่านเชิงสร้างสรรค์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer