ท42102
ภาษาไทย ม.5
ธรรมชาติของ..
หลักการใช้ภ..
ความหมายของ..
การใช้คำ..
ความหมายเที..
การใช้ประโย..
หลักในการใช้ภาษา
(ภาคเรียนที่ 2)
ธรรมชาติของภาษา
 
ธรรมชาติของภาษา
 
 
ประเภทของภาษา
 
   ใบความรุ้เรื่องธรรมชาติของภาษา
   ใบความรุ้เรื่องธรรมชาติของภาษา
   ใบความรุ้เรื่องธรรมชาติของภาษา
   ใบความรู้เรื่องธรรมชาติของภาษา
   แบบทดสอบเรื่องธรรมชาติของภาษา

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer