อ42101
ภาษาอังกฤษ ม.5
Dark hair
What's on T..
He's good a..
Present Per..
Gerund (คำก..
Revision an..
A Family on T.V.
Dark hair
 
การบรรยายลักษณะของบุคคลและแบบฝึกหัด
 
 
Adjective Order (การเรียงลำดับAdjective)
 
 
คำศัพท์และการบรรยายเสื้อผ้า
 
   การเขียนบรรยายลักษณะของบุคคล
   ใบความรู้เรื่อง Adjective Order
   ใบงานเรื่อง การบรรยายลักษณะของบุคคล

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer