อ42101
ภาษาอังกฤษ ม.5
An Attic Fl..
Near the st..
Looking for..
Melbourne a..
Can/Can't f..
When/if กรณ..
Comparative..
Superlative..
Meg's Flat
Can/Can't for ability Imperative
 
ทบทวนเรื่อง Meg's และการใช้ Can และ Can't
 
 
ตัวอย่างประโยคการใช้ Can,Can't และแบบฝึกหัด
 
 
ความหมายและการใช้ Imperative
 
   การใช้ Can และ Can't ในประโยค Imperatives
   ใบความรู้เรื่อง Can, Can't ใน Imperatives
   ใบความรู้เรื่อง วัฒนธรรมการเขียนจดหมาย
   ใบงานเรื่อง Can,Can't
   ใบความรู้เรื่อง Imperatives

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer