อ42102
ภาษาอังกฤษ ม.5
Injuries
Getting bet..
Take the me..
Opinions
Past Simple..
Past Contin..
Past Simple..
Can/Could (..
Have to / H..
Should (for..
working in a hospital
Past Simple Tense & Past Continuous Tense
 
ทบทวนและตัวอย่าง Past Simple Tense และ Past Continuous Tense
 
 
การใช้ When, While เชื่อมประโยค และฝึกแต่งประโยค Past Continuous Tense
 
 
แบบฝึกหัด Past Continuous Tense และ Past Simple Tense
 
 
การใช้ Past Continuous Tense และ Past Simple Tense ในบทสนทนา
 
   Past Simple Tense & Past Continuous Tense
   ใบความรู้เรื่อง Past Simple Tense & Past Continuous Tense
   ใบงานเรื่อง Past Simple Tense & Past Continuous Tense
   แบบฝึกหัดเรื่อง Past Simple Tense & Past Continuous Tense

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer